Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες πολυεθνικές εταιρίες γεωργικών φαρμάκων:

 

Και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες:

 

 

Επισκεφθείτε μας και ρωτήστε πια γεωργικά φάρμακα ταιριάζουν στην καλλιέργεια σας.

Ακολουθούν δυο λόγια για αυτά τα προϊόντα.

 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Η εταιρία μας διαθέτει μια μεγάλη γκάμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες παραγωγούς . Τα προϊόντα αυτά είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο γεωργίας και διατίθενται μόνο από τον υπεύθυνο γεωπόνο που έχει και την άδεια να τα διαθέτει.

Τα φυτοπροσταστευτικά προϊόντα μπορούν να διαχωριστούν σε:

Α) Γεωργικά φάρμακα

Β) Βιολογικά σκευάσματα

Γ) Φυτορυθμιστικές ουσίες

 

Α) Γεωργικά φάρμακα

Τα γεωργικά φάρμακα είναι χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών. Διαχωρίζονται σε:

1. Μυκητοκτόνα

2. Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα

3. Ζιζανιοκτόνα.

 

1. Μυκητοκτόνα είναι τα φάρμακα που καταπολεμούν τους μύκητες όπως Περονόσπορος, Ωϊδιο, Σκωρίαση, Βοτρύτης κα.

Είναι η μεγαλύτερη ομάδα γεωργικών φαρμάκων γιατί χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε μια καλλιέργεια και με εναλλαγή μεταξύ τους για να μη αποκτήσουν ανθεκτικότητα οι μύκητες σε αυτά.

 

 

2. Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα είναι τα φάρμακα που καταπολεμούν τα έντομα όπως Μελίγκρες, Βρωμούσες Αλευρώδης, Θρίπες, Τετράνυχοι κα.

Είναι τα πιο επικίνδυνα τόσο για το παραγωγό που τα χρησιμοποιεί όσο και για τον καταναλωτή γι΄αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

 

 

3. Ζιζανιοκτόνα είναι τα φάρμακα που σκοτώνουν τα ζιζάνια δηλαδή τα αγριόχορτα που υπάρχουν μέσα στις καλλιέργειες. Σε αυτή τη κατηγορία είναι το γνώστό σε όλους ROUNDUP αλλά και άλλα πολλά εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα.

 

 

Η σωστή και ασφαλή χρήση αυτών των φαρμάκων οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ενώ η λανθασμένη χρήση τους οδηγεί σε καταστροφή της καλλιέργειας και παραγωγή επικίνδυνων προϊόντων για τον καταναλωτή.

 

Β) Βιολογικά σκευάσματα

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν γεωργικά φάρμακα που παράγονται από φυσικούς οργανισμούς με φυσικό τρόπο χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Είναι φάρμακα εγκεκριμένα στη βιολογική γεωργία ακίνδυνα για το χρήστη και κυρίως δεν αφήνουν υπολείμματα στα προϊόντα

Τέτοια φάρμακα είναι το Θειάφι, ο Χαλκός, ο Βάκιλος κα.

 

 

Γ) Φυτορυθμιστικές ουσίες (ή φυτορμόνη)

Είναι οργανικές ουσίες που δεν είναι θρεπτικά συστατικά και που σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (<1μΜ) προάγουν, παρεμποδίζουν ή τροποποιούν ποιοτικά την αύξηση και την ανάπτυξη του φυτού. Οι φυτορυθμιστικές ουσίες διακρίνονται σε φυσικές και σε τεχνητές. Φυσικές είναι εκείνες που παράγονται σε ορισμένα μέρη του φυτού και μπορούν από εκεί να μετακινούνται και σε άλλα μέρη προκαλώντας ειδικές βιοχημικές, φυσιολογικές ή μορφολογικές αντιδράσεις. Είναι φυσικά προϊόντα που παράγονται από τα φυτά και μπορούν με κατάλληλες μεθόδους να εξαχθούν και να προσδιοριστούν.

Συνθετικές είναι ουσίες που παράγονται τεχνητά και μπορεί να μοιάζουν χημικά με τις φυσικές και να δρούν κατα τον ίδιο τρόπο με τις φυσικές, όταν εφαρμοστούν με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο.

Η πιο γνωστή και ευρέως διαδεδομένη φυσική ορμόνη είναι η γιββερελλίνη gibberellic acid (GA3).